ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΕΔΡΑΣΗ ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, στη Λαμία, από το Χριστόδουλο Ψαλλίδα, που καθιερώθηκε ως «ο ειδικός για τα δύσκολα τεχνικά έργα» σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Στις επιτυχίες του περιλαμβάνονται η εφαρμογή του προεντεταμένου σκυροδέματος στην κατασκευή γεφυρών (1958), η κατασκευή μιας από τις πρώτες στην Ελλάδα θεμελιώσεις (1963) και η απόφαση για εξειδίκευση της εταιρείας στα ειδικά γεωτεχνικά έργα.

Σταθμοί στη μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας, ήταν:
1974: μετονομασία σε ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ κι ένταξη του Κώστα Χ. Ψαλλίδα στην εταιρεία.
1981: μετατροπή σε Α.Ε.
1983: μεταβίβαση της διοίκησης στον Κώστα Χ. Ψαλλίδα.
1992: συμμετοχή στην κατασκευή του Μετρό της Αθήνας.
1994: εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
1995: έναρξη δραστηριοποίησης στο εξωτερικό.
Επί σειρά ετών: σταθερή συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα της χώρας μας (Μετρό, Αττική Οδός, ΠΑΘΕ, Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, κ.λπ.).